Korpus Adwokatów Kościelnych

Korpus Adwokatów Kościelnych (KAK) powstał w dniu 12 czerwca 2007 r. podczas ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego, jako niesformalizowane stowarzyszenie adwokatów pracujących w sądownictwie kościelnym w Polsce. Członkami założycielami Korpusu byli m.in. ks. prof. Ryszard Sztychmiler, prof. Marta Greszata, dr Aleksandra Brzemia-Bonarek. Korpus zrzeszał wkrótce 30 adwokatów kościelnych. Reprezentuje on środowisko adwokatów kościelnych wobec Konferencji Episkopatu Polski, sądów kościelnych, wydziałów prawa kanonicznego oraz innych ośrodków kościelnych i naukowych w Polsce i za granicą. W latach 2009-2019 KAK podejmował wobec Konferencji Episkopatu Polski starania o jednolite uregulowanie sytuacji prawnej adwokatów kościelnych w całej Polsce.

Logo KAK

Dnia 10.06.2019 roku stowarzyszenie przyjęło nazwę: Korpus Adwokatów Kościelnych (KAK) z siedzibą w Warszawie. Wtedy uchwalono także Kodeks Etyki Adwokata Kościelnego. Kolejne Walne Zebranie członków KAK (28.05.2022) stało się zebraniem założycielskim tego stowarzyszenia dla rejestracji na gruncie prawa polskiego. Wybrano wtedy nowe władze stowarzyszenia w składzie: • ks. prof. Juliusz Ryszard Sztychmiler (prezes Zarządu), • dr Michał Poczmański (wiceprezes), • mec. Adam Chmura (sekretarz/skarbnik). Dnia 29.09.2022 r. stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS, pod pierwotną nazwą: Korpus Adwokatów Kościelnych (KAK), pod numerem 0000983781.

Awesome Image

Statystyki KAK:

1
Adwokatów
2
Obsługiwanych diecezji
1
Lat działalności
1
Publikacji
Awesome Image