AKTUALNOŚCI

I. Aktualnie obowiązujące dokumenty KIAK:

1. Statut, uchwalony 10.6.2019 r.
2. Regulamin, uchwalony 9.09.2021 r.
3. Kodeks etyki adwokata kościelnego, uchwalony 10.06.2019 r.
4. Wniosek o przyjęcie do KIAK, zatwierdzony 20.05.2021 r. (na stronie KIAK).

II. W procedowaniu są następujące sprawy:

1. Przyznanie KIAK kościelnej osobowości prawnej, przez Konferencję Episkopatu Polski.
2. Rejestracja KIAK w KRS.
3. Trwające od kilku lat starania o wydanie (przygotowanych przez KAK-KIAK i Radę Prawną KEP) Wytycznych Konferencji Episkopatu Polski dotyczących aprobowania i działalności adwokatów kościelnych w Polsce.
4. Opracowanie legitymacji członkowskich KIAK.