Działalność formacyjna

działalność Formacyjna

Jednym z istotnych celów Korpusu Adwokatów Kościelnych jest stała formacja adwokatów należących do KAK oraz popularyzacja etycznego korzystania z praw wiernych.​

Konferencja szkoleniowo-formacyjna KAK odbyła się dnia 03.09.2017 r. godz. 15.00-18.45 w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4:

Część I – Szkolenie i formacja w gronie samych adwokatów:

15.00 – Powitanie Prelegentów i Członków KAK

15.05 – Ks. prof. US dr hab. Kazimierz Dullak, dawniej oficjał, obecnie dziekan Wydziału Teologicznego US: „Adwokat w strukturze Kościoła. Teologiczno-prawne osadzenie”

15.30 – Ks. prof. zw. dr hab. Wojciech Góralski, UKSW: „Błąd jako tytuł nieważności małżeństwa (kann. 1097-1099 KPK)”(cztery postacie błędu, łącznie z aspektem dowodzenia)

16.00 – Dyskusja

16.15 – Ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut, dziekan Wydz. Prawa Kanon. UPJPII: (temat zostanie podany później).

16.40 – Prof. KUL dr. hab. Marta Greszata-Telusiewicz, KUL (temat zostanie podany później).

17.05 – Ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Sztychmiler, UWM: „Aktualne problemy KAK i zadania adwokatów kościelnych”

17.30 – Dyskusja i podsumowanie

18.00 – udział we Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Ks. Infułata prof. dr. hab. W. Góralskiego.

Część II – udział w Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Kanonistów Polskich w dniach 3-5.09.2017 r.