Działalność naukowa

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Współorganizowanie konferencji naukowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

21-22.04.2010 r. – I Międzynarodowa Konferencja Kanonicznego Prawa Procesowego pt. „Współpraca sądu ze stronami, adwokatami i pełnomocnikami”.

11.05.2011 r. – II Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego pt. „Małżeństwo na całe życie?”.

7-8.05.2012 r. – II Międzynarodowa Konferencja Kanonicznego Prawa Procesowego pt. „Problemy z sądową ochroną praw człowieka”.

9-10.05.2013 r. – III Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego pt. „Jak przygotować do małżeństwa?”.

8-9.05.2014 r. – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dowodzenie w procesach sądowych i administracyjnych”.

6-7.05.2015 r. – IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego pt. „Wychowanie moralne i religijne”

21.10.2015 r. – Konferencja szkoleniowo-formacyjna dla wszystkich członków Korpusu Adwokatów Kościelnych w Polsce.

10-11.05.2016 r. – IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Procesowego pt. „Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych”.

26.04.2017 r. – V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego pt. „Miejsce prawa rodzinnego w systemie prawa”.

24.04.2018 r. – V Ogólnopolska Konferencja Prawa Procesowego pt. „Współpraca sądów w zakresie dowodzenia”.

23.05.2019 r. – VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego „Wspieranie małżeństwa i rodziny w ustawodawstwie państwowym i kościelnym”.