Historia KIAK

Historia Krajowej Izby Adwokatów Kościelnych​​

Krajowa Izba Adwokatów Kościelnych (w skrócie: KIAK) z siedzibą w Warszawie została powołana dnia 10 czerwca 2019 roku w wyniku jednomyślnej uchwały adwokatów kościelnych w Polsce należących do tej pory do Korpusu Adwokatów Kościelnych w Polsce (KAK), którzy w tym dniu stali się członkami założycielami KIAK. 

Od dnia 10 czerwca 2019 roku adwokaci kościelni w Polsce kontynuują swoją wspólną działalność w formie prawnej stowarzyszenia kościelnego pod nazwą Krajowa Izba Adwokatów Kościelnych. Stowarzyszenie to powołano do życia zgodnie z postanowieniem Walnego Zebrania KAK z 4.09.2018 i zgodnie z kan. 298-299 i 321-322 KPK, jako prywatne stowarzyszenie kościelne.